KULLANIM ŞARTLARI


Bu belge, Türkiye’de kurulu İstanbul Dijital Medya Tic. A.Ş. (bundan sonra “biz” , “bizim” ve “bize” olarak adlandırılacaktır) tarafından işletilen .istanbul ve .ist üst düzey alan adlarına ilişkin web sitesinin kullanım şartlarını ortaya koymaktadır. Istanbul Dijital Medya Tic. A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir yerel idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki konumundadır.  

Bu Web Sitesini kullanırken, aşağıdaki Kullanım Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmaya derhal son veriniz.


1. TELİF HAKKI

Metin, grafikler, logolar, düğme simgeleri, görüntüler, ses klipleri ve yazılımlar dahil bu Web Sitesi üzerinde yer alan tüm içeriklerin ve bunların derlemelerinin mülkiyeti tarafımıza veya içerik sağlayıcılarına aittir ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili diğer Türkiye mevzuatı ve ilgili uluslararası düzenlemeler kapsamında korunur.

Yukarıdaki hükme halel getirmemek şartıyla, bu Web Sitesinin içeriğinin tamamının veya bir bölümünün görüntülenmesi, kopyalanması, bir yerel sürücüye indirilmesi, yazdırılması ve dağıtılması konusunda size aşağıdaki şartlarla izin vermekteyiz:
 
• İçerik sadece bilgi amaçlı kullanılmalıdır ve
• İçerik ticari olmayan amaçlar için kullanılmalıdır. Bu Web Siteside yer alan herhangi bir materyalin başka bir çalışmada, yayında, size veya başkasına ait bir sitede kullanılması kesinlikle yasaktır.

Bu Web Sitesinin ya da bunun bir kısmının herhangi bir şekilde çoğaltılmış halinin, bu bildirimin tamamını içermesi gerekmektedir.

2. MARKALAR

Aksi belirtilmediği sürece, ™ veya ® sembolünün bağlı olduğu her türlü ibare ya da işaret, tescilli markamızdır. Bununla beraber, bu Web Sitesi’nde görüntülenen işaretler, grafikler, logolar ve hizmet markaları, bize ait tescilsiz marka teşkil edebilir. Tescilli veya tescilsiz markalardan hiçbirini, açık bir yazılı iznimiz olmadıkça kullanamazsınız.

Herhangi bir markamızı, faaliyetlerimiz ve ürün veya hizmetlerimize ilişkin olarak kullanmanız halinde, markanın tarafımıza ait olduğuna dair bir ifadeyi kullanmanız gerekmektedir. Hiçbir markamızı:

• kendi markalarınızda ya da kendi markalarınızın tamamı veya bir kısmı olarak;
• bizle bağlantılı olmayan faaliyet, ürün ve hizmetlere ilişkin olarak;
• karışıklığa yola açabilecek ya da yanıltıcı veya aldatıcı olabilecek bir şekilde veya
• bizi ya da bu Web Sitesi dahil bize ait bilgileri, ürünleri veya hizmetleri kötüleyen bir şekilde kullanamazsınız.

3. SORUMLULUĞUN REDDİ

Bu Web Sitesi'nde yayımlanan metin, grafik ve bağlantılar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm bilgi, hizmet, ürün ve materyaller, “olduğu gibi” sunulmaktadır. Bu Sitenin çalışması veya Sitede yer alan bilgi, içerik, materyal ya da ürünler konusunda açık ya da zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktayız. Yukarıda belirtilen hususlara halel gelmeksizin:

• Bu Web Sitesi’nin hatasız olacağı ya da bilgilerin, ifanın ya da kalitenin doğruluğu, bütünlüğü veya güvenilirliğine ilişkin herhangi özel bir kriteri sağlayacağını hiçbir şekilde taahhüt etmemekteyiz ve

• Web Sitesi ve onun içeriğinin düzgünlüğünü sağlamak için makul tedbirleri almış olsak da, bu Web Sitesi üzerinden erişilebilir olan herhangi bir dosyanın, indirmenin veya uygulamanın virüs, truva atı, bomba, zaman kilidi veya sisteminizin işleyişini bozabilecek ya da etkileyebilecek diğer bir tarih ya da kodu içermediğini açık veya zımni hiçbir şekilde taahhüt etmemekteyiz.

4. SORUMLULUĞUN SINIRLAMASI

Bu Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı, cezalandırıcı, tesadüfi, özel veya yansıma zarardan ya da kâr, gelir veya mal kaybından, hiçbir şekilde sorumlu tutulamayız. Bu sınırlama aynı zamanda; sözleşmeye dayalı olsun ya da olmasın, suç oluştursun ya da oluşturmasın, kusursuz sorumluluğa dahil olsun ya da olmasın, bu Web Sitesinin kullanılamamasından, Web Sitesi’nin işletimiyle ilgili problemlerden veya bu Web Sitesi aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgi, ürün ve hizmetten veya diğer bir şekilde bu Sitenin kullanımından kaynaklı zararlara ilişkin olarak, zarar olasılığı önceden bildirilmiş olsa dahi uygulanır.

5. SİTENİN KULLANILMASINI ENGELLEME

Kendi takdirimize bağlı olarak, kullanıcıları bu Web Sitesinden kalıcı veya geçici olarak engelleme hakkını saklı tutmaktayız. Böyle bir kullanıcıya, engelleme konusunda bilgilendirme yapılır ve bu kişi, daha sonra başka bir ismi altında veya başka bir kullanıcı üzerinden bu Siteyi kullanma için girişimde bulunamaz.

6. KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİK

Bu Web Sitesi aracılığıyla sizden herhangi bir gizli ya da özel bilgi alma amacımız bulunmamaktadır. Bu Web Sitesi’ne ilettiğiniz veya yerleştirdiğiniz her türlü materyal, bilgi veya diğer iletimlerin, özel veya gizli niteliğe sahip olmadığı kabul edilir.

(i) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ve internet kullanımını düzenleyen diğer ilgili Türk Hukuku düzenlemelerini ihlal etmediği (ii) karalayıcı olmadığı ve (iii) üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını veya gizliliğini ihlal etmediği sürece, bu Web Sitesi’ne yorum sunabilir veya diğer türlü bir içerik sağlayabilirsiniz.

Bu Web Sitesine içerik veya bilgi sağlayarak, bunların tek başına ya da ürün ve hizmetlerimizle birlikte, dünya genelinde herhangi bir ortamda ya da biçiminde çoğaltılması, kullanılması, değiştirilmesi, yayımlanması, uyarlanması, tercüme edilmesi, işlenmesi veya dağıtılması ve görüntülenmesi konusunda tarafımıza münhasır olmayan, bedelsiz, süresiz, geri alınamaz ve tamamen alt lisans olarak verilebilir bir lisans hakkı tanımış sayılırsınız. İçerik veya bilgi sağlatarak aynı zamanda bilgi ve içeriğin doğru olduğunu; sağladığınız bilgi ve içeriği kullanmak ve sağlamak için hak veya izin sahibi olduğunuzu ve içeriğin veya bilginin kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini veya herhangi bir kişi veya kuruma zarar vermeyeceğini beyan ve taahhüt edersiniz.

7. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT WEB SİTELERİ

Bu Web Sitesi, üçüncü kişilere ait web sitelerine köprü bağlantısı ve üçüncü kişilere ait içeriklere erişim sağlayabilir. Bu bağlantıları kullanırsanız, bu Web Sitesi’nden ayrılacaksınız. Bağlantı sağlanan üçüncü kişilere ait web sitelerinin hepsini gözden geçirmedik, dolayısıyla bu Sitelerde bulunan içeriği kontrol etmemekte, onaylamamakta ve de garanti etmemekteyiz. Bu tür siteler veya bunların içerdiği bilgiler, yazılımlar, ürünler, hizmetler veya materyaller hakkında hiçbir beyan veya taahhütte bulunmadığımızı ve üçüncü kişilere ait web siteleri ile bağlantılı içerik, bağlantılar, kaynaklar veya hizmetler için hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağımızı kabul edersiniz. Buna ek olarak, bu Site ile bağlantılı üçüncü kişilere ait web sitelerine erişmeniz halinde, bunun tüm riski size aittir ve üçüncü kişilere ait içerikleri kullanmanız nedeniyle maruz kaldığınız her türlü kayıp veya hasar için sorumlu olmayacağımızı kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu sitelere yapılan bağlantılar ve erişim yalnızca size kolaylık sağlamak içindir.

8. GİZLİLİK

Biz, Web Sitesinin online ziyaretçilerinin gizliliğini korumayı amaç edinmiş bulunmaktayız. Bu Sitede, tarafımıza bilinçli ve gönüllü olarak sağlanmadıkça bireylerin kişisel bilgilerini toplamamaktayız. Sitemizi görüntülemek için herhangi bir kayıt veya bilgi sağlama zorunluluğun bulunmamaktadır.
Toplanan bilgiler, sadece bizim tarafımızdan ve iç amaçlar için bu Sitenin işleyişine katılan iş ortaklarımız tarafından kullanılır. Edindiğimiz kişisel bilgileri, bu konuda yetkilendirilmediğimiz ya da hukuken zorunlu kılınmadığımız sürece üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Gizlilik Politikamıza ulaşmak için, şu linki [LİNK] tıklayınız.

9. TAZMİNAT

Bu Siteyi ya da köprü bağlantısı kurulan bir web sitesini kullanmanızdan ya da sağladığınız içerikten kaynaklanan her türlü talep, gider, sorumluluk, kayıp, makul avukatlık ücretleri dahil masraf ve zarara karşı, İstanbul Dijital Medya Tic. A.Ş’yi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve bunların iştiraklerini, sözleşme yaptıkları kişileri, çalışanlarını, avukatlarını ve temsilcilerini, savunmayı, tazmin etmeyi ve sorumluluktan kurtarmayı kabul etmektesiniz.

10. İHLAL, FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Kullanım Şartlarının ihlali durumunda, size karşı her türlü hukuki ve eşdeğer yollara başvurma hakkımız saklıdır. Bu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamamamızın, söz konusu haktan veya hükmün uygulanmasından veya Kullanım Şartlarında öngörülen diğer bir haktan veya hükmün uygulanmasından feragat ettiğimiz anlamına gelmediğini kabul edersiniz.

Eğer bu Kullanım Şartlarında yer alan bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu tespit Kullanım Şartlarının geri kalanını etkilemez. BU halde, Kullanım Şartları, diğer hükümleri geçerli ve uygulanabilir kılmak için gerekli olduğu ölçüde değiştirilmiş sayılır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Kullanım Şartlarının esasına ve yorumlanmasına, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Bu Web Sitesi ve bu Kullanım Şartlarından kaynaklı veya bunlarla bağlantılı her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul edersiniz.

Tarafımıza yapılacak her türlü yasal bildirim, aşağıda yer verilen adreslere eposta veya doğrudan posta aracılığıyla gönderilmelidir.

Istanbul Dijital Medya Tic. A.Ş. İletişim Bilgileri:

Adres: Molla Hüsrev Mah. Revani Çelebi Sok. No: 4, Fatih, İstanbul, 34134, Türkiye
Dikkatine: MKK Operasyonları
Email: legal@nic.istanbul
Telefon: +90 212 3753232
Fax: +90 212 3753201