Hakkında


Dünyanın en eski ve muhteşem şehirlerinden biri olan İstanbul, eşsiz zenginliği ile sanatın, bilimin, kültürün, tarihin ve dünyada hoşgörünün merkezi ünvanlarını prestijli .istanbul ve .ist yeni alan adı uzantıları ile Internet'e taşıyor.

.ist nedir?

Kısa ve akılda kalıcı çevrimiçi kimlik için “ist” markası tarafından desteklenen alan. 

Odak şehir olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul dijital ligde yerini alıyor. 
İstanbul, internette iki alana sahip nadir şehirlerdendir. İstanbul’un tanımlayıcısı olan .ist, Alan Adı Sistemine jenerik üst-düzey alan olarak Temmuz 2015’de tanımlanmıştır. İstanbul’dan türetilmiş .ist, aslen bir web sitesinin “ist” markası ile “İstanbul’un parçası” olduğunu tanımlamak için oluşturulmuştur. .ist alan adları, dünya çapında kişi ve kurumlara çevrimiçi oluşumlarını konumlandırırken seçenek, esneklik ve güvenilirlik sunar. 

 
.ist Misyonu

.ist üst düzey alanın amacı, İstanbul için dinamik “ist” markasını küresel çapta yaygınlaştırmanın yanısıra inovasyonu desteklemek, kişi ve işletmelerin çevrimiçi oluşumlarında alan seçeneği sunarak kısa ve kolay hatırlanabilir web adresleri ile erişilebilirliği güçlendirmek, dünya çapından kişilere özgün fikirleri için alternatif alan sağlayarak çeşitliliği arttırmaktır.

 

Kimler için .ist?

Dünya çapında kullanıcılar, yeni fikir ve proje sahipleri
Girişimciler ve yatırımcılar
İşletmeler – küçük, orta büyük ölçekli yerel ve global firmalar
Kamu kurumları, dernek, sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlar

 
Neden .ist uzantılı bir web adresi?
İstanbul’un bir parçası olmak şimdi dinamik .ist alanı ile mümkün.

.ist alan adı dijital kimliğinizi akılda kalıcı, kısa ve açıklayıcı isimler ile oluşturma imkanı sağlarken çevrimiçi konumunuzu dinamik ve güçlü “ist” markası ile dünyaya göstermenizi sağlar.
.ist’in Alan adı Sahiplerine ve Internet Kullanıcılarına Faydaları
“ist” markası ile güçlendirilmiş kısa ve kolay hatırlanabilir adresler
.ist alan adları dünya genelinde kişi, şirket ve organizasyonlara çevrimiçi kimliklerini oluşturmada kısa ve kolay hatırlanabilir isimler sunarak web site erişilebilirliklerini arttırır. Bununla birlikte yerel marka sahiplerine dijital kimliklerini “İstanbul’a ait” güçlü “ist” markası ile şekillendirmede seçenek sağlar.

 
Güvenilir adresler ve taze boş alan

Medya A.Ş. yüksek hizmet seviyesi ile desteklenen üst düzey alan .ist, kullanıcılar ve alan adı sahipleri için geçerli, güvenli ve doğru web adresleri sunar.
Dünya çapında girişimcilere, işletmelere ve kişilere fikirlerini ve projelerini tanıtmaları için elverişli isimlerden geniş bir seçim alanı sağlayarak, yeni uygulamaları teşvik eder, geliştirir. Ayrıca tanımlayıcı özelliği ile farklı alanlarda kullanım fırsatı sunarak inovasyonu destekler.

 
Yerelden Küresele

Ulusal çapta alan adı sahiplerine çevrimiçi oluşumlarında konumlarını yerel tanınan “ist” markası ile güçlendirme fırsatı sunarken, dijital kimliklerini dünyaya istedikleri gibi tanıtma ve pazarlama imkanı sağlar.

 
Kullanıcı deneyimi

Dünya çapında dijital kimliğini .ist alan adı ile oluşturmuş herkesi birbirine bağlar, yerel aramalarda kolay bulunabilme ve güçlendirilmiş yüksek erişilebilirlik sağlar.

 
İşletmeler için .ist

Yerel ticari işletmelere servis ve faaliyetlerinin geleneksel ve tanıdık isimleri ile İstanbul’dan sağlandığını “ist” markası ile kısa ve basit olarak ifade etmelerinde yardımcı olur. Kobi ölçeğindeki kurumlara tanımlayıcı ve hatırlanabilir alan adları ile çevrimiçi kolay aranabilme gibi her türlü imkanı sunarak görünürlüklerinin arttırılmasını sağlar, işletmelerin büyümesinde destek olur.

 

.istanbul nedir?

İlk Şehir alanlarından biri olan .istanbul, Alan Adı Sistemine yeni coğrafik üst-düzey alan olarak Temmuz 2015’de tanımlanmıştır. Aslen bir web sitesinin amacını  “İstanbul’un parçası” olduğunu tanımlamak için oluşturulmuş .istanbul, kişi ve kurumların çevrim içi oluşumlarını yeniden şekillendirerek iletişim, sunum  ve tanıtım yöntemlerini değiştirecektir.

 

.istanbul Misyonu

.istanbul üst düzey alanın amacı, innovasyonu destekleyerek, kamu kurum ve işletmelerin servis seviyelerini geliştirmek, kolay hatırlanabilir adresler ile  İstanbulluların Şehir Yönetimi servislerine ulaşmalarında destek olmak, yeni fırsatlar sunarak yerel ve global işletmelerin büyümelerine ve  gelişmelerinde yardımcı olmaktır.

 

Kimler için .istanbul?

İstanbul içinde yaşayanları, ziyaret edenleri, dinamik iş hayatı, zengin tarihi ve kültürel mirası ile her zaman büyüleyici bir Şehir olmuştur. Bir dünya başkenti etiketi ile, tüm dünya çapından, işletmeler, dernek ve organizasyonlar ile kişiler .istanbul alan adı uzantısı ile isim kaydedebilir.

  • İşletmeler – küçük, orta büyük ölçekli yerel ve global firmalar
  • Kamu kurumları, yerel yönetimler
  • Dernek, sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlar
  • Girişimciler ve yatırımcılar
  • Tüm dünya çapından kullanıcılar, yeni fikir ve proje sahipleri 
 
Neden .istanbul uzantılı bir web adresi?
İstanbul’un bir parçası olmak şimdi dinamik .istanbul alanı ile mümkün.

.istanbul alan adı çevrimiçi konumunuzun değerini dünyaya göstermenin güçlü bir yoludur. Dahası coğrafik sınırları aşan şöhreti, güveni, prestiji, özgünlüğü ve çeşitliliği dijital kimliğinize, İstanbul’un bir parçası olarak taşıma imkanı sunar.  

 
.istanbul’un Alan adı Sahiplerine ve İnternet Kullanıcılarına Faydaları
 
Güvenilir ve gelişmiş çevrimiçi profil

Medya A.Ş. yüksek hizmet seviyesi ile desteklenen üst düzey alan .istanbul, kullanıcılar ve alan adı sahipleri için geçerli, güvenli ve doğru web adresleri sunar.
 
.istanbul, Yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çalışanları ile  vatandaşlar arasındaki iletişimi gelişmiş çevrimiçi profil aracılığı ile güçlendirirken sosyal etkileşimlerini arttırmak için yeni yöntemleri teşvik eder.

 
İnovasyon motoru ve taze boş alan

Kamu kurumlarına, işletmelere ve organizasyonlara kolay hatırlanabilir web adresleri için taze boş alan sağlayarak yeni uygulamaları ve inovasyonu teşvik eder, geliştirir. Girişimci, yatırımcı ve fikir sahiplerine projelerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunarak, diğer yönden yerel marka sahiplerine orjinal isimleri ile dijital dünyanın bir parçası olma imkanı tanır.
.istanbul üst düzey alanı, bir inovasyon motoru olarak işletmelerin gelişmesinde öncü rol oynar ve  ekonomik büyümeyi destekler.

 
Lokalizasyon ve tanınma

.istanbul, Alan adı sahiplerine uluslararası-bölgesel web oluşumu kurmaları için fırsat tanıyarak farklı alan adı uzantılarında isimlerini kaydetmeleri ihtiyacını azaltır. Böylelikle alan adı sahipleri marka bilinirliklerini arttırmanın yanısıra servis ve içeriklerini genişletmek için daha fazla kaynak ayırmaya odaklanabilir.
 
Kolay ve arttırılmış navigasyon açıkça misafirperverlik, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında lokalizasyon sağlar. Böylece güvenilir içeriğin her zamankinden daha erişebilir olmasına imkan tanır.

Kullanıcının erişmek istediği içerikleri kendini açıklayan URL adresleri ile destekleyerek, bölgesel, ulusal ve uluslararası kitleler için şehrin kaynaklarını kolayca bulunabilir yapar.

 
Kullanıcı deneyimi

.istanbul, kişilere, girişimcilere, organizasyonlara, kar amacı gütmeyen kurumlara ve şirketlere, dünyanın en muhteşem şehrinin bir sanal parçası sahibi olma imkanı sunarak, İstanbul şehir-ilişkili içeriklerin her zamankinden daha kolay aranabilmesini ve ulaşılabilmesini sağlar.

Dünya çapından insanları İstanbul şehir markası altında toplar: İstanbul’da yaşayan, daha önceden yaşamış, ziyaret etmiş veya ziyaret etmek isteyen, iş yapan veya iş fırsatları arayan herkesin İstanbul’a bir şekilde bağlılığını ilişkilendirmesine olanak tanır. 

 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve marka sahiplerine

Yerel ticari işletmelere servis ve faaliyetlerinin, lokasyon belirtmeksizin, geleneksel ve tanıdık isimleri ile İstanbul’dan sağlandığını ifade etmelerinde yardımcı olur.

Kobi ölçeğindeki kurumlara kısa, tanımlayıcı ve hatırlanabilir alan adları ile çevrimiçi kolay aranabilme gibi her türlü imkanı sunarak görünürlüklerinin arttırılmasını sağlayarak işletmelerin büyümesinde destek olur.

Global şirketlere, şehir kimliği ile tanımlanmış çevrimiçi uygulamaları oluşturmalarını teşvik ederek lokal etkinlikler, kariyer fırsatları, iş alanları veya sosyal sorumluluk projelerinde vatandaşlar ile daha güçlü iletişim kurmalarında yardımcı olur, toplum ile etkileşimlerini güçlendirir.