REZERVE ADLAR POLİTİKASI


1.GİRİŞ

1.1.Bu belge, .istanbul ve .ist üst düzey alan adlarına (“Merkezi Kayıt ÜDA”) ilişkin Rezerve Adlar Politikası’nı açıklamaktadır.

1.2.ICANN tarafından aksi yönde açıkça yazılı olarak izin verilmedikçe, MKK Operatörü, https://www.icann.org/resources/agreement/istanbul-2014-08-28-en ve https://www.icann.org/resources/agreement/ist-2014-08-28-en adreslerinde yer alan Merkezi Kayıt ÜDA’larına ilişkin Merkezi Kayıt Sözleşmeleri’nin 2.6 Maddesi ve Rezerve Adlar Listesi başlıklı 5. Şartnamesi’ne uygun hareket eder ve ICANN tarafından söz konusu belgelerde öngörülen alan adlarını rezerve eder.

1.3.MKK Operatörü, aynı zamanda, Merkezi Kayıt ÜDA’ların ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("MKK") ve onun iştiraklerinin, Türk Hükümeti ve diğer devlet organlarının hizmetlerinin yürütülmesi ve pazarlanması ve İstanbul’un ve onun kültür ve değerlerinin korunması ve tanıtılması için belirli alan adlarını rezerve eder.

1.4.İşbu Politika, değişen ihtiyaçlara ve MKK Operatörü ve ICANN tarafından öngörülen şartlara göre zaman zaman değiştirilebilir veya güncellenebilir.

2.KURALLAR

2.1.MKK Operatörü, ilgili ICANN şartları çerçevesinde kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman Merkezi Kayıt ÜDA'lar içinde ek karakter dizilerini rezerve etme (örneğin kayıttan alıkoyma veya Merkezi Kayıt Operatörü’ne tahsis etme, devretme, tayin etme veya bunlar için başka bir şekilde ayırma gibi) veya engelleme yetkisine ilişkin politikalar oluşturabilir veya mevcut politikaları değiştirebilir.

2.2.MKK Operatörü, Merkezi Kayıt ÜDA’lara ilişkin Çıkış Döneminden önce, bir Merkezi Kayıt Rezerve Adlar listesi hazırlar.

2.3.Rezerve Adlar Listesi’ne ek olarak, rezerve edilecek alan adı kategorileri şunları içermektedir:

·        Türk Hükümeti ve onun yetkililerinin resmi görev ve yükümlülükleri ile ilişkili terimler; bunların bölümlerinin, makamlarının veya temsilciliklerinin adları ve bunların resmi veya alışılmış kısaltmaları ya da bunları tanımlamak için yaygın olarak kullanılan diğer isim ve terimler dahildir;

·        Türk Hükümetinin üst düzey yetkilileri ile Türkiye toplumu için tarihsel, dinsel ve kültürel açıdan önemli kimselerin isimleri;

·        İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB"), İstanbul ilçe belediyeleri ve bunların iştiraklerinin isimleri ve hizmetleri ile ilgili terimler;

·        İstanbul’un tanıtımı için önemli olan, İstanbul’daki tarihi ve kültürel mekanların, kamusal alanların, kentsel simgelerin, parkların, meydanların ve mahallelerin adları;

·        İstanbul'un yerel, ulusal ve uluslararası kitlelere tanıtımına ilişkin isimler;

·        İBB veya onun bağlı kuruluşları veya Türk Hükümeti tarafından yürütülen projelerin, programların, etkinliklerin, konferansların adları.

2.4.Merkezi Kayıt Rezerve Adları, kayıt için elverişli değildir. Ancak, MKK Operatörü, ilgili ICANN şartlarına uygun olarak kendisi tarafından belirlenecek mekanizmalar üzerinden Merkezi Kayıt Rezerve Adlarının bir kısmını ya da hepsini herhangi bir zamanda kaydedilmeye elverişli hale getirebilir. MKK Operatörü, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bir rezerve alan adını, bu alan adı üzerinde hak sahibi olduğunu veya onunla arasında uygun bir bağın bulunduğunu düşündüğü bir kişi veya kuruma tahsis etmeye ve/veya söz konusu kişi veya kurumun birden fazla rezerve alan adını kaydetmesine izin vermeye karar verebilir.

2.5.MKK Operatörü, belirli adları ve terimleri, ICANN Politikaları veya Türk Hukuku çerçevesinde kendi takdirine bağlı olarak bloke etme hakkına sahiptir. MKK Operatörü, hassas niteliğe sahip olmaları dolayısıyla bloke edilen adlara ilişkin bir liste yayınlamayacaktır.

2.6.MKK Operatörü, kendi takdirine bağlı olarak tahsis edilmemiş alan adlarını premium adlar olarak saklı tutma ve bunları premium fiyattan satma hakkına sahiptir. MKK Operatörü, zaman zaman önceden haber vermeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak Premium Alan Adları listesini değiştirme, bu listedeki alan adlarını silme veya bu listeye ekleme yapma hakkını saklı tutar.

2.7.Başvuru sahipleri, başka bir kişinin marka hakkını veya Türk Kanunları uyarınca sahip olduğu diğer hakları ihlal eden bir alan adını (“İhlal Oluşturan Ad”) kaydedemeyeceklerini ve kullanamayacaklarını bilmelidir.

2.8.Bir “Rezerve Ad” olarak tanımlanmış Adın, Bloke Adın veya İhlal Oluşturan Adın kaydedilmiş olması durumunda, MKK Operatörü, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Alan Adı Sahibine herhangi bir ücret iade etmek zorunda olmadan, söz konusu Kayıtlı Alan Adını askıya alabilir, iptal edebilir ya da devredebilir ya da MKK Politikaları kapsamında veya diğer bir şekilde sahip olduğu haklara uygun başka bir adımı atabilir.