BÖLGE DOSYASI ERİŞİM POLİTİKASI


1.GİRİŞ

1.1.Bu dokümanın amacı, .istanbul ve .ist üst düzey alanlarına (“Merkezi Kayıt ÜDA”) ilişkin Bölge Dosyası Erişim Politikasını açıklamaktır.

1.2.Bu Politika, Merkezi Kayıt ÜDA’lar için bölge dosyası verilerine erişim sağlama sürecini ve erişim izni isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kamu kuruluşu niteliğindeki internet kullanıcılarının (“kullanıcı” veya “kullanıcılar”) yükümlülüklerini belirlemektedir.

1.3.Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) Operatörü, zaman zaman değişikliğe uğrayabilecek ICANN yükümlülükleri ve Merkezi Kayıt Sözleşmeleri’ne (https://www.icann.org/resources/agreement/istanbul-2014-08-28-en  ve https://www.icann.org/resources/agreement/ist-2014-08-28-en) uygun olarak Merkezi Kayıt ÜDA’lara ilişkin bölge dosyası verilerine erişimi sağlar.

1.4.MKK Operatörü ve kullanıcı, bölge dosyası verilerine Merkezileştirilmiş Bölge Verisi Hizmeti (“CZDS”) aracılığıyla erişilmesi ve bunların kullanımı konusunda, ICANN tarafından belirlenen ve <https://czds.icann.org/en/terms/terms-and-conditions-1> adresinde görüntülenen kayıt ve şartlar (“Kayıt ve Şartlar”) çerçevesinde bir sözleşme akdedecektir.

2.KURALLAR

2.1.MKK Operatörü tarafından bölge dosyası verilerine erişime izin verilmesi için, kullanıcının; şirket adı, irtibat kişisinin adı-soyadı ve şirketle bağlantısı, adres, telefon, email, IP adresi, bölge dosya verilerinin kullanım amacı (talep gerekçesi) ve ne kadar süre için erişim talep edildiğine ilişkin bilgileri sağlaması gerekir. Kullanıcı, sağladığı bütün bilgilerin doğru, geçerli, meşru ve güvenilir olduğunu beyan ve taahhüt eder.

2.2.Bölge dosyası verilerine erişim talebinin gerekçesi, MKK Operatörü’nün erişim sağlanan bölge dosyası verilerinin kullanıcı tarafından işbu Politikaya ve ilgili Türk hukuku düzenlemeleri ile diğer yetkili ülke hukuklarına uygun olarak kullanılıp kullanılmayacağını değerlendirebilmesi için gerekli olduğu ölçüde açık ve kapsamlı olmalıdır.

2.3.MKK Operatörü, tamamen kendi takdirine bağlı olarak kullanıcı tarafından sağlanan kimlik bilgilerinin ve talep gerekçelerinin doğruluğunu ve meşruluğunu değerlendirme ve bu amaçla kullanıcıdan ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar.

2.4.MKK Operatörü, kullanıcılardan gelen erişim taleplerini aşağıda sayılan hallerde reddedebilir:

i.kullanıcı doğru ve meşru kimlik bilgileri veya erişim talep gerekçesi sunmazsa;

ii.MKK Operatörü, kullanıcının bölge dosyası verilerini, işbu Politika, Merkezi Kayıt Sözleşmeleri veya ilgili Türk hukuku düzenlemeleri ile diğer yetkili ülke hukuklarına aykırı olarak kullanacağı yönünde makul şüphe duyuyorsa.

2.5.MKK Operatörü, kullanıcının işbu Politikada belirlenen kuralları, Kayıt ve Şartları veya ilgili Türk hukuku düzenlemeleri ile diğer yetkili ülke hukuklarını ihlal ettiğini destekleyecek delillere sahip olması halinde, dilediği anda kullanıcının erişimini iptal etme hakkını saklı tutar. MKK Operatörü, ayrıca ICANN tarafından bu doğrultuda bir talimat alması halinde de kullanıcının erişimini iptali eder.

2.6.MKK Operatörü, bölge dosya verilerinin kullanımına yalnızca yasal amaçlar için ve aşağıdaki şartların sağlanması halinde izin verecektir:

i.kullanıcı, bölge dosyasını, yetkisiz erişim, kullanım ve ifşa edilmelere karşı korumak için tüm makul önlemleri almalıdır ve

ii.kullanıcı, bölge dosyasını hiçbir şekilde aşağıdaki amaçlar için kullanamaz:

·        kullanıcının mevcut müşterileri dışındaki kişi ve kurumlara eposta ya da telefon yoluyla toplu halde istenmeyen ticari reklam veya istek gönderilmesine izin vermek, imkan sağlamak veya kolaylık sunmak için veya

·        MKK Operatörü veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün sistemlerine sorgu veya veri gönderen yüksek hacimli, otomatik elektronik sistemleri etkin kılmak için.

2.7.MKK Operatörü, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve ICANN yükümlülüklerine uygun bir şekilde zaman zaman bu Politikayı değiştirebilir veya güncelleyebilir.